สารสนเทศ

ระบบงานโรงเรียน

เว็บแนะนำ
  สสวท.
  ข้อสอบออนไลน์ PISA
  กองทุนให้กู้ยืม (กยศ)
 
E-learning

เผยแพร่ผลงาน

นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นายธรรมธร เทพทิตย์
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.6

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.242.152.169
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.242.xxx.xxx
158.222.x.xxx

  ทั้งหมด: 2
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Sorry... This page doesn't exist.

Content ©